Koha e punës

çdo ditë pune

06:00 - 22:00

e shtunë

07:00 - 22:00