Koha e punës

çdo ditë pune

07:00 - 17:00

e shtunë

07:00 - 13:00