Koha e punës
Karburanti për automjete

Q MAX 95

1.301 €/L

Vaj për ngrohje EL

0.984 €/L

Q Max Diesel

1.257 €/L

Q Max 100

1.42 €/L

Euro Dizel

"Çmimet e listuara të karburantit në faqen e internetit janë vetëm për qëllime informative. Vetëm ato çmime të renditura në bombolën e një stacioni të caktuar të shërbimit janë të vlefshme. Duke pasur parasysh sa më sipër, ne nuk marrim përgjegjësinë për saktësinë e informacionit në faqen e internetit dhe ne rekomandojmë blerësit të njohin çmimin e treguar në çdo stacion të shërbimit përpara se të blejnë."