bsGeneric

Koha e punës

Hapur

NON-STOP

Karburanti për automjete

Stacioni i mbushjes elektrike

Q Max 95

1.0 €/L

Q Max 100

1.126 €/L

Q Max Dizel

1.0 €/L

"Çmimet e listuara të karburantit në faqen e internetit janë vetëm për qëllime informative. Vetëm ato çmime të renditura në bombolën e një stacioni të caktuar të shërbimit janë të vlefshme. Duke pasur parasysh sa më sipër, ne nuk marrim përgjegjësinë për saktësinë e informacionit në faqen e internetit dhe ne rekomandojmë blerësit të njohin çmimin e treguar në çdo stacion të shërbimit përpara se të blejnë."