Koha e punës

Hapur

NON-STOP

Karburanti për automjete

AdBlue

0.705 €/L

Q MAX 95

1.329 €/L

Q Max 100

1.436 €/L

Q Max LPG

0.648 €/L

Q Max iQ Diesel

1.502 €/L

Q Max Diesel

1.308 €/L

Euro Dizel

Stacioni i mbushjes elektrike

"Çmimet e listuara të karburantit në faqen e internetit janë vetëm për qëllime informative. Vetëm ato çmime të renditura në bombolën e një stacioni të caktuar të shërbimit janë të vlefshme. Duke pasur parasysh sa më sipër, ne nuk marrim përgjegjësinë për saktësinë e informacionit në faqen e internetit dhe ne rekomandojmë blerësit të njohin çmimin e treguar në çdo stacion të shërbimit përpara se të blejnë."