Koha e punës

ponedeljek

09:00 - 16:00

torek

09:00 - 16:00

sreda

09:00 - 18:00

četrtek

09:00 - 16:00

petek

09:00 - 16:00

e shtunë

07:00 - 13:00

Karburanti për automjete

Vaj për ngrohje EL

0.984 €/L

Q MAX 95

1.301 €/L

Q Max Diesel

1.257 €/L

Euro Dizel

"Çmimet e listuara të karburantit në faqen e internetit janë vetëm për qëllime informative. Vetëm ato çmime të renditura në bombolën e një stacioni të caktuar të shërbimit janë të vlefshme. Duke pasur parasysh sa më sipër, ne nuk marrim përgjegjësinë për saktësinë e informacionit në faqen e internetit dhe ne rekomandojmë blerësit të njohin çmimin e treguar në çdo stacion të shërbimit përpara se të blejnë."