Koha e punës

çdo ditë pune

06:00 - 21:00

e shtunë

08:00 - 20:00