Koha e punës

ponedeljek

06:00 - 21:00

torek

06:00 - 21:00

sreda

06:00 - 21:00

četrtek

06:00 - 21:00

petek

06:00 - 22:00

e shtunë

08:00 - 22:00