Letërnjoftimi

Petrol OTI Slovenia L.L.C.

Arbëri p.n., Prishtinë

Telefoni:     + 382 20 246 586
Fax-i:     + 382 20 246 504
E-Mail:     
Link:     www.petrol-ks.com
NIB i nërmarrjes:     70441544
TVSH nr:     
Shifra e veprimtararisë:     Tregtia me naftë dhe derivate të naftës
Xhiro llogaria:     
Udhëheqësia:     
Drejtori ekzekutiv: