Kartela për personat juridikë

Kartela gri e Petrol-it u dedikohet personave juridik për nevoja të automjeteve zyrtare.

Ku mund të përdorni kartelën?

Kartela për personat juridikë

Kartela gri e Petrol-it u dedikohet personave juridik për nevoja të automjeteve zyrtare. Lehtëson menaxhimit  e flotës (parkut të automjeteve) dhe shpenzimet tjera të lidhura me afarizmin. Ju mund të zgjidhni një kartelë për një automjet të veçantë me një kod të regjistrimit ose një kartelë të përgjithshme. Kartela gri përdoret për pagesën e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të destinuara për atë automjet, por mund të kufizohet vetëm për blerjen e karburantit.

Në rrjetin e gjerë të shitjes së Petrol-it në stacionet e benzinës në Mal të Zi, Slloveni, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe në territorin e Kosovës.

Përparësitë e kartelës

nuk ka kosto të anëtarësisë
faturën mujore kumulative me specifikim të detajuar të kostos për kartelë
mundësia e kontrollimit të saktë të shpenzimeve të blerjes përmes internetit
asortiman kualitativ i mallrave dhe shërbimeve dedikuar shoferëve dhe automjeteve në një numër të madh të vendeve shitëse