Për mediet

Media dhe përfaqësuesit e tyre, gazetarët dhe reporterët, janë një anëtar i rëndësishëm në mesin tonë dhe klientët tanë, partnerët e biznesit dhe audiencat tjera. Komunikatat në këtë faqe i dedikohen ndërmjetësimit të mesazheve dhe informatave për të gjithë publikun. Nga fakti së dëshirojmë që të gjithë shfrytëzuesit të jenë njësoj të informuar lidhur me punën e grupit “Petrol” do të orientohemi në anën korporatave të grupit në të cilen të gjitha komunikatat janë publikuar në gjuhen sllovene dhe angleze.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj.

“Link-u” në gjuhen angleze – faqe