Restorantet në rrugë

Kafe-baret e Petrol-it janë vende të mirëseardhura për të gjithë vozitësit dhe aventurieret në të cilat mund të freskohen dhe t`i sigurojnë vetës një ushqim të shijshëm.