Produktet “Petrol”

Produktet “Petrol” për kujdesin dhe mirëmbajtjen e automjeteve janë të harmonizuara me specifikimet më të reja të prodhuesve të automjeteve, me normat ekologjike të kërkuara dhe standardet më të larta të cilësisë.

Produktet me emrin “Petrol” janë rezultat i  monitorimit të kujdesshëm 60 vjeçar të zhvillimit të industrisë së automobilave, risive të vazhdueshme dhe të zhvillimit të diturive, modernizimit të teknologjive dhe bashkëpunimin me prodhuesit me renome botërore.

Produktet “Petrol” për kujdesin dhe mirëmbajtjen e automjeteve janë në përputhje me specifikimet e fundit të prodhuesve të automobilave, me normat ekologjike të kërkuara dhe standardet më të larta të cilësisë.