Eurosuper BS 95

Eurosuper BS 95 benzin i ri motorik i përmirësuar. Përmirësimet janë arritur duke përdorur paketën moderne shumë qellimëshe të aditivëve të pranuar botërisht (Afton Chemical BM).

Përdorimi i këtyre shtesave mundëson:

  • Përmirësimin e pastërtisë së valvulave thithese (Mercedes M102 M111- testet),
  • Ulja e kohës së hapjes së injeksionit për injektimin e karburantit si rezultat i sipërfaqeve të pastërta (testet për motorët serik - matjet "LTFT"),
  • Konsumi më i ulët i karburantit (cikli provë - MVEURO)
  • depozitat më të vogla në dhomën e djegies ("KQZ DF 12 +" test),
  • Mbrojtja pothuajse e plotë e sipërfaqeve nga korrozioni (ASTM D665 dhe D665B - testet),
  • zvogëlim i ndjeshëm i substancave të dëmshme në gazrat që lirohen.

Krahasimi Eurosuper BS 95 me benzinë konvencionale.

Karakteristika Eurosuper BS 95 Vërejtjet
Aftësia e pastrimit Më madhe për 100% Në elementet e sistemit të furnizimit me kohë krijohet sendimenti. Me karakteristikat e pastruesve që posedon, përmirëson ndjeshëm karburantin dhe ashtu krijon kushte optimale për funksionimin e motorit, dhe siguron fuqi më të madhe.
Pastërtia e dhomës për thithje Mesatarisht 55% më pak sendiment Sendimenti, i cili për shkak të presioneve të larta dhe temperaturave në injektor për thithje, zvogëlon atomizmin e karburantit. Kjo rezulton në djegien jo të plotë e cila e rrit harxhimin e karburantit dhe e zvogëlon fuqinë e motorrit.
Ekonomizimi i ngasjes Deri në 4% harxhimi më i vogël i karburantit Ekonomizimi i karburantit në masë të madhe varet nga karakteristikat e motorit, mirëmbajtjen dhe ngasja e tij. Por, në harxhim ndikojmë edhe me karburant. Sipërfaqe të pastra dhe lëvizshmëria e spërkatëses dhe kanaleve mund të reduktojnë ndjeshëm konsumin e karburantit.
Përmbajtja e CH-vr të pa djegura në gazrat e liruara Më e ulët për 74% Kushtet optimale për djegie mund të jenë vendimtar për të kontribuar në uljen e kompozimeve të dëmshme në gazrat që lirohen. Përdorimi i karburantit të cilësisë së mirë ka një ndikim të madh në të.
Përmbajtja e NOx në gazrat që lirohen Më e ulët për 32% (si në rendin e mësipërm)