Eurodizel BS

Eurodiezel BS është benzinë motori e re e përmirësuar. Përmirësimet janë arritur duke përdorur paketën moderne shumë-qëllim shtues të aditivëve të njohur botërisht (Afton Kimikate në Mbretërinë e Bashkuar).

Krahasimi i karburantit”Petrol Max Q Eurodizel” dhe karburantit të zakonshëm dizel (eurodizel EN 590).

Përdorimi i këtyre shtojcave mundëson:

  • Përmirësimin e pastërtisë së valvulave thithese (Mercedes M102 M111- testet),
  • Uljen e kohës së hapjes së injektuesit për injektimin e karburantit si rezultat i sipërfaqeve më të pastra (testet për motorët serik - Matja "LTFT"),
  • Harxhimin më të vogël i karburantit (cikli provues MVEURO),
  • Sedimentimin më të vogël në dhomën e djegies ("CEC DF 12 +" testi),
  • Mbrojtjen pothuajse të plotë të sipërfaqeve kundër korrozionit (ASTM D665B dhe D665B - testet),
  • Reduktimin e ndjeshëm të substancave të dëmshme në gazrat që lirohen.

Krahasimi Petrol Eurodizel me benzinë konvencionale.

Karakteristika Petrol Q Max Eurodizel
Aftësia e pastrimit Më e madhe për 100%
Pastrimi i spërkatëses për thithje 35% më pak sediment
Kurrsimi në vozitje Deri në 2.5% harxhim më i vogël i karburantit
Përbërja e CH-ve të padjegura gazrat që lirohen Më e ulët për 15%
Përmbajtja e grimcave të ngurta në gazra Më e ulët për 21%