Karburantet Petrol

Grupi “Petrol” ka prezantuar një brez të ri karburanteve me cilësi të lartë, tani në dispozicion në të gjitha stacionet e karburanteve të Grupit “Petrol".

Eurosuper BS 95

Eurosuper BS 95  benzin i ri motorik i përmirësuar. Përmirësimet janë arritur duke përdorur paketën moderne shumë qellimëshe të aditivëve të pranuar botërisht (Afton Chemical BM).

Përdorimi i këtyre shtesave mundëson:

 • Përmirësimin e pastërtisë së valvulave thithese (Mercedes M102 M111- testet), 
 • Ulja e kohës së hapjes së injeksionit për injektimin e karburantit si rezultat i sipërfaqeve të pastërta (testet për motorët serik - matjet "LTFT"),
 • Konsumi më i ulët i karburantit (cikli provë - MVEURO)  
 • depozitat më të vogla në dhomën e djegies ("KQZ DF 12 +" test),   
 • Mbrojtja pothuajse e plotë e sipërfaqeve nga korrozioni (ASTM D665 dhe D665B - testet),
 • zvogëlim i ndjeshëm i substancave të dëmshme në gazrat që lirohen.

Eurodizel BS

Eurodiezel BS është benzinë motori e re e përmirësuar. Përmirësimet janë arritur duke përdorur paketën moderne shumë-qëllim shtues të aditivëve të njohur botërisht (Afton Kimikate në Mbretërinë e Bashkuar).

Krahasimi i karburantit”Petrol Max Q Eurodizel” dhe karburantit të zakonshëm dizel (eurodizel EN 590).

Përdorimi i këtyre shtojcave mundëson:

 • Përmirësimin e pastërtisë së valvuleve thithëse (Mercedes M102 M111 - testet),
 • Uljen e kohës së hapjes së injektuesit për injektimin e karburantit si rezultat i  sipërfaqeve më të pastra (testet për motorët serik - Matja "LTFT")
 • Harxhimin më të vogël i karburantit (cikli provues MVEURO)
 • Sedimentimin më të vogël në dhomën e djegies ("CEC DF 12 +" testi)
 • Mbrojtjen pothuajse të plotë të sipërfaqeve kundër korrozionit (ASTM D665B  dhe  D665B - testet),
 • Reduktimin e ndjeshëm të substancave të dëmshme në gazrat që lirohen.

Autogazi LPG

Karburanti i cilësisë së lartë Autogazi LPG është edhe Qëndrueshmërisë për dimër zgjedhje e shkëlqyer, duke Ju mundësuar një udhëtim të sigurt edhe në kushte të ashpra të dimrit.