Vitrex Petrol

Vitrex -38 °C

Vitrex -38 °C është lëng për pastrimin e xhamave ballor dhe mbrojtjen e tyre nga ngrica.

Vepron shumanshëm: mbron nga ngrirja, pengon krijimin e akullit nga stërpikat e ujit, pastron qelqin dhe heq insektet. Me parfum. Nuk është toksik. Tëhollohet me ujë në proporcionin e rekomanduar.

Mbushja: Shishe plastike prej 1 dhe 4 l si dhe në fuçi prej 50 l.

Vitrex - koncentrat

Vitrex - Koncentrat është mjet tejet i koncentruar për pastrim, i cili i shtohet ujit për të pastruar xhamin ballor.

Ai i heq të gjitha llojet e ndyrësirave, dhe në këtë mënyrë siguron pamje të qartë përmes xhamit ballor. Përmbajtja e shishes plastike është e mjaftueshme për të përgatitur 31 litra tretësirë për pastrimi, që siguron 10-fishin e mbushjes të rezervarit të zakonshëm të automobilit për pastrues të lëngshëm.

Mbushja: Shishe plastike e 250 ml