Produktet për mirëmbajtje të automjeteve

Produktet “Petrol” për kujdesin dhe mirëmbajtjen e automjeteve janë në përputhje me specifikimet e fundit të prodhuesve të automobilave, me normat ekologjike të kërkuara dhe standardet më të larta të cilësisë.

Aditivët e karburantit

Për një rrjedhje më të butë, më të pastër, më pak energji dhe më shumë fuqi. Kontrolloni ofertën e pasur të aditivëve të dedikuar për detyra të dedikuara.

  • AdBlue
  • Aditivët

MË SHUMË

Lëngjet ftohëse

Për lëngjet ftohëse ka nevojë çdo makinë, autobus, kamion, traktor ose makinë pune. Parandaloni mbinxehjen e motorit në verë dhe në dimër mbroni sistemin e ftohjes nga ngrirja.

  • Koncentrat Antifriz (Kundërngrirës)
  • Antifriz (Kundërngrirës) -40 °C

MË SHUMË

Vitrex

Vitrex-i për verë është mjet i koncentruar për pastrim, i cili është shtuar në ujë për të pastruar xhamin ballor.

MË SHUMË