Cookies

Shpjegime në lidhje me përdorimin e cookies në internet

Përgjithësisht

 1. Çfarë janë cookies?
 2. Pse janë të nevojshme cookies?
 3. Llojet e cookies
 4. Çaktivizimi i cookies
 5. Cookies e përdoruara

Kompania PETROL d.d., Lubjanë (në vazhdim: PETROL) si operator i të dhënave personale në faqet e internetit të Petrol përdorin cookies në faqet e tyre të internetit. Cookies janë skedarë të veglave të vogla që shkarkohen në kompjuterin e përdoruesit kur vizitojnë faqen dhe zakonisht përmbajnë:

 • emri i serverit nga i cili është dërguar cookie,
 • jetëgjatësia e cookit,
 • vlera (numri unik).

Ka disa lloje apo kategori të cookie-t: i përkohshëm / të përhershëm, private / të huaj, të nevojshme për funksionimin e faqes / më pak të nevojshme; cookies pjesërisht ndërhyrëse që ofrojnë statistika; shumë ndërhyrës, të cilët kryejnë statistika dhe përpunojnë të dhënat personale.

Pavarësisht se cilat kategori janë cookies, secila kategori ka kohëzgjatje të kufizuar kohore.

Prandaj, cookies mund të kryejnë disa funksione të rëndësishme, të tilla si: personalizimi i faqes, përmirësimi i përvojës së përdoruesit dhe të ngjashme.

I. Çfarë janë cookies?

Cookies janë skedarë të vegjël që shumica e faqeve të internetit ruajnë në pajisjet që përdoruesit i futen internetit në mënyrë që të identifikojnë pajisjet individuale që përdoruesit kanë përdorur në hyrje. Të gjithë vizitorët e faqes së internetit kanë shumë cookie nga faqet e internetit të ndryshme në kompjuterët, tabletët dhe celularët e tyre. Ruajtja e tyre është nën kontrollin e një shfletuesi që përdoruesi ka - i cili mund të përdoret për të kufizuar ose çaktivizuar ruajtjen e cookie-t. Cookies nuk janë të dëmshme dhe gjithmonë janë të kufizuara në kohë.

II. Pse janë të nevojshme cookies?

Cookies janë thelbësore për ofrimin e shërbimeve miqësore gjatë përdorimit. Ndërveprimi ndërmjet përdoruesit të uebit dhe faqes së internetit është më e shpejtë dhe më e lehtë me ndihmën e cookies. Me ndihmën e tyre, faqja kujton preferencat dhe përvojën e individit, gjë që kursen kohë dhe bën shfletimin më efikas dhe miqësor.

Disa shembuj konkretë të përdorimit të cookie-t:

 • për një eksperiencë më të mirë të përdoruesit në uebfaqe, ne rregullojmë dukshmërinë e vizitorëve sipas vizitave të kaluara,
 • të ruani zgjedhjet kur krijoni një përzgjedhje të ngushtë të pajisjeve dhe ofertave dhe krahasoni ato,
 • ne ju ruajmë hyrjen në seksione të faqeve në të cilat duhet të regjistroheni,
 • identifikoni pajisjen tuaj (kompjuter, tablet, celular) që ju lejon të rregulloni shfaqjen e përmbajtjes në pajisjen tuaj,
 • për të monitoruar vizitën, e cila ju lejon të kontrolloni efektivitetin e shfaqjes së përmbajtjes dhe rëndësisë së reklamës dhe vazhdimisht të përmirësoni faqet e internetit,
 • raportimi anonim i kategorive demografike dhe interesave të vizitorëve,
 • esenciale për funksionimin e disa shërbimeve (p.sh. bankat online, dyqanet online dhe format e tjera të tregtisë elektronike, ...).

III. Llojet e cookie-t

Në faqet tona të internetit, ne përdorim cookies, të cilat janë të ndarë në tri grupe:

Cookies në grupin 1

Cookies në grupin 1, janë të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit. Ato janë vendimtare dhe pa to faqja nuk do të funksiononte në mënyrë të përkryer. Ata paraqiten kur bëni ndonjë ndërveprim me një faqe interneti që shkon duke klikuar në lidhje të thjeshta (për shembull, duke dorëzuar një formë, duke nënshkruar, etj.). Përdorimi i këtij grupi të cookies është automatik dhe nuk mund të menaxhoni cilësimet e këtij grupi.

Pajtohem që cookie-t nga grupi 1 të instalohen

Cookies në grupin 2

Cookies në grupin 2, janë cookies analitike që përdorim për të mbledhur statistika në lidhje me përdorimin e faqeve tona. Ne përdorim cookies të grupit 2 së bashku me mjetin SafeMetric™, me të cilën garantojmë anonimizimin e të dhënave personale. Anonimizimi i të dhënave me zgjidhjen SafeMetric™ nuk është i kthyeshëm, që do të thotë se në bazë të të dhënave anonime nuk mund të anullohet ose në asnjë mënyrë të identifikohet nga një përdorues individual. Si rezultat i procesit, ne kemi marrë raporte të plota statistikore për vizitat dhe aktivitetet në faqet tona të internetit, dhe të dhënat e përdoruesit nuk mund të përdoren për qëllime të tjera, pasi që përdoruesi është plotësisht anonim me këtë zgjidhje. SafeMetric™ në përputhje me kërkesat ligjore, na mundëson që të bashkëpunojmë me ofruesit e jashtëm të analistëve të faqeve pa ndonjë ndikim kritik mbi rëndësinë e metrikëve të fituar. Ne përdorim (»1st party cookies«), që do të thotë se mund të shërbej dhe të lexojë vetëm faqja jonë, por jo palët e treta (për shembull, Google). Megjithëse të dhënat e marra janë anonime dhe nuk mund të lidhen me një përdorues të veçantë ose të identifikohen, ne ju ofrojmë mundësinë për të ndaluar përdorimin e cookies nga ky grup, që mund të bëni duke klikuar në kutinë më poshtë:

Pajtohem që cookie-t nga grupi 2 të instalohen

Cookies në grupin 3

Cookies në grupin 3 këto janë cookies të shërbimeve partnere si Facebook, Twitter, Google, etj. Këto cookies na lejojnë të përdorim kyçje dhe veçori në faqet tona që janë të lidhura me rrjetet sociale dhe platforma të tjera. Ne i përdorim ato për qëllime të marketingut dhe mund të ndjekim vizitat tuaja në faqet e internetit të ndryshme. Ata synojnë të tregojnë reklama që janë relevante dhe interesante për ju, si dhe të parandalojnë shfaqjen e reklamave tuaja. Nëse nuk pajtoheni me përdorimin e këtyre cookies, ne nuk do të vazhdojmë të bëjmë cookies, por disa nga karakteristikat interesante të faqes mund të mos jenë të disponueshme.

Pajtohem që cookie-t nga grupi 3 të instalohen

IV. Çaktivizimi i cookies

Me përjashtim të cookies në grupin 1, ju mund të vendosni vet nëse do të lejoni ruajtjen e cookies në pajisjen tuaj. Ju mund të kontrolloni dhe të modifikoni cilësimet e cookie-t në shfletuesin tuaj të internetit.

Për informacion mbi cilësimet e cookie, zgjidhni shfletuesin që po përdorni.

Karakteristikat e reklamimit në shërbimin Google Analytics, gjithashtu mund t'i çaktivizoni duke përdorur mjetin »Preferencat e reklamës«, mjetin »Preferencat e raklamave« për aplikacionet celulare ose me ndonjë mjet tjetër në dispozicion (për shembull, me mundësi për të çaktivizuar iniciativën Network Advertising Initiative). Ju mund të shkyçeni tërësisht nga programi Google Analytics me shtesat, të cilat mund të gjenden në: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

V. Cookie-t e përdorura