Për ndërmarrjen

 

petrol poslovna stavba“Petrol OTI Slovenia” L. L. C. është themeluar në vitin 2008 me kapital të përzier “Petrol “ sh. a. nga Sllovenia ka 51% të kapitalit. “Petrol” sh.a. është kompania më e madhe e tregtisë me naftë në Slloveni dhe një nga grupet më të mëdha energjetike në regjion. Në fillim Kompania është marrë me shitjen me pakicë të derivateve të naftës.

Tani ajo ka disa stacione të shitjes së derivateve si dhe depon e rezervave në Miradi e cila ka kapacitet prej disa miliona litrash të karburanteve.