Letërnjoftimi

 

Petrol OTI Slovenia L.L.C.

Arbëri p.n., Prishtinë

Telefoni: + 382 20 246 586
Fax-i: + 382 20 246 504
E-Mail:  
Link: www.petrol-ks.com
NIB i nërmarrjes: 70441544
TVSH nr:  
Shifra e veprimtararisë: Tregtia me naftë dhe derivate të naftës
Xhiro llogaria:  
Udhëheqësia:  
Drejtori ekzekutiv:  
Telefon-i: + 382 20 246 586