Kartela për persona juridik

Kartela gri e Petrol-it u dedikohet personave juridik
për nevoja të automjeteve zyrtare.

Kartela gri e Petrol-it u dedikohet personave juridik për nevoja të automjeteve zyrtare. Lehtëson menaxhimit  e flotës (parkut të automjeteve) dhe shpenzimet tjera të lidhura me afarizmin.
Ju mund të zgjidhni një kartelë për një automjet të veçantë me një kod të regjistrimit ose një kartelë të përgjithshme. Kartela gri përdoret për pagesën e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të destinuara për atë automjet, por mund të kufizohet vetëm për blerjen e karburantit.

Ku mund të përdorni kartelën?

Në rrjetin e gjerë të shitjes së Petrol-it në stacionet e benzinës në Mal të Zi, Slloveni, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe në territorin e Kosovës.

 

Përparësitë e kartelës

  • nuk ka kosto të anëtarësisë
  • faturën mujore kumulative me specifikim të detajuar të kostos për kartelë
  • mundësia e kontrollimit të saktë të shpenzimeve të blerjes përmes internetit
  • asortiman kualitativ i mallrave dhe shërbimeve dedikuar shoferëve dhe automjeteve në një numër të madh të vendeve shitëse

 

Kontrollimi me internet i transaksioneve

Dëshironi të kontrolloni transaksionet në kartën tuaj të biznesit?

Kontrollimi i shpenzimeve të blerjes përmes internetit mundëson në çdo moment pasqyrimin azhur të shfrytëzimit të kartelës, duke përfshirë pasqyrimin e saktë të blerjeve sipas datave, kohës, llojit të mallit, sasisë dhe vendit të shitjes.