Objektet hoteliere në rrug

Kërkoni objektet hoteliere në rrugë!

Kafe-baret e Petrol-it janë vende të mirëseardhura për të gjithë vozitësit dhe aventurieret në të cilat mund të freskohen dhe t`i sigurojnë vetës një ushqim të shijshëm.

Objektet hoteliere në rrugë: